TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WZORóW PRZEMYSŁOWYCH
obowiązujących od dnia 05 marca 2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie wzoru przemysłowego

300,00 zł

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00 zł

2

Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego

120,00 zł

3

Od wniosku o odroczenie opłaty

40,00 zł

4

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

70,00 zł

5

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem*)

50,00 zł

- w związku z wydaną decyzją

100,00 zł

6

Za wyciąg z rejestru

40,00 zł

7

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:

 

- do 10 stron

30,00 zł

- powyżej 10 stron

60,00 zł

8

Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

60,00 zł

9

Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji:

 

- do 10 stron załącznika

50,00 zł

- powyżej 10 stron załącznika

100,00 zł

10

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

50,00 zł

11

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 zł

12

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

400,00 zł

13

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

400,00 zł

14

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

100,00 zł

II

Opłaty okresowe

 

1

Za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony wzoru

400,00 zł

2

Za drugi okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 6, 7, 8, 9 i 10 rok ochrony

1.000,00 zł

3

Za trzeci okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 11, 12, 13, 14 i 15 rok ochrony

2.000,00 zł

4

Za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 16, 17, 18, 19 i 20 rok ochrony

3.000,00 zł

5

Za piąty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 21, 22, 23, 24 i 25 rok ochrony

4.000,00 zł

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

do góry  do góry     Strona główna


 Źródło: Dz. U. nr 35  2004 r., poz.  309